SUKUNIMI LAPPALAINEN

Tavallisen kansan sukunimet ovat tulleet käyttöön ensin Karjalassa ja Itä-Suomen alueilla. Siellä on ollut myös maamme vanhin asutus. Lappalainen sukunimi löytyy jo Itä-Suomen alueen ensimmäisistä maakirjoista, joihin alettiin merkitä verotettavien sukunimet.

Sukunimenä se on siten ollut käytössä ainakin 1500-luvulta saakka, mahdollisesti niin kauan kuin sukunimiä on ollut käytössä Suomessa. Sukunimemme alkuperästä on useita tulkintoja. Yleisin tulkinta löytyy mm. Pirjo Mikkonen-Sirkka Paikkala: Sukunimet-kirjasta (2000). Siinä esitetään, että metsästäviä ja kalastavia lappalaisia asui vielä keskiajalla lähes kaikkialla Suomessa. Keskiajan lopulla maan itäosissa osa entisistä metsästävistä ja kalastavista lappalaisista vakiintui maanviljelijöiksi ja sulautui sitten karjalaisiin ja savolaisiin saaden sukunimen Lappalainen.

Lisäksi arvellaan, että tämä sukunimi on voitu antaa etnisestä taustasta riippumatta kaskiviljelykylien ulkopuolella "lappalaisten tavoin eläneille" metsästyksellä, kalastuksella tai mahdollisesti poronhoidolla toimeentulonsa hankkineille ihmisille.

Tämän viimeksimainitun tulkinnan mukaan sukunimi Lappalainen viittaa asuinpaikkaan ja elinkeinoon, ei etniseen alkuperään.

Mitä sitten lopulta tarkoittaa sana lappalainen? Yleisin oletus on että lappalainen on ollut suomalaisten antama nimi saamelaistaustaisille, omaa kieltään puhuville ja omissa oloissaan eläneille ihmisille. Saamelaiset eivät ole lappalainen nimeä koskaan hyväksyneet, vaan he ovat aina kutsuneet itseään saamen (sapmelas) kansaksi.

Nykyisin lappalaisista on muitakin näkemyksiä kuin edellä mainitut oletukset.

Savon Lappalaisten alkuperästä (lisäys 4.6.2015/JL)

Uusimman tutkimuksen tulosten valossa on voitu tarkistaa aiemmin mm. maakunta- ja pitäjähistorioissa esitettyjä yksioikoisia käsityksia.

"Savon aluetta on asuttu yhtäjaksoiseksi kivikaudelta lähtien. Varhaisrautakaudella niin sanottu Luukonsaaren keramiikka kertoo Saimaan vesistöalueella eläneestä, pääasiassa ehkä järvikalastusta harjoittaneesta väestöstä. He olivat luultavasti kielellisiä ja geneettisiä esivanhempia niille myöhempien aikojen Sisä-Suomen metsästäjä- ja kalastajaväestöille, joita maanviljelijät ovat perinteisesti nimittäneet ”lappalaisiksi” myös Savossa. Lappalaiset on vanhastaan samaistettu saamelaisiin. Nykytutkimuksessa on kuitenkin usein otaksuttu, että eteläisessä ja keskisessä Suomessa elänyt muinainen lappalaisväestö ei välttämättä aina ollut saamenkielistä tai nykyisten Lapin saamelaisten geneettisiä lähisukulaisia." Tätä käsitystä tukevat myös Lappalaisista tehdyt DNA-tutkimukset.

Voimme todeta, että Lappalainen kuuluu Suomen vanhimpien sukunimien joukkoon. Sukuseurassa puhumme Lappalaisista Saimaan altaan, eli Saimaan alueen, kansana joka jo kauan sitten asutti vesistöjen varsia Laatokalta Oulujärvelle.

Keskusteluun tuo oman mielenkiintoisen lisänsä sukuseuran v. 2006 yhdessä Varkauden kaupungin ja Kuopion kulttuurihistoriallisen museon kanssa Varkaudessa järjestämässä seminaarissa prof. Juha Pentikäisen esiintuoma tulkinta koko Skandinaviassakin harvinaisten 7000-5000 vuotta sitten tehtyjen kalliomaalausten alkuperästä. Näiden tekijöiksi Pentikäinen nimeää järvilappalaiset. Olemmeko me nykyiset Lappalaiset peräti heidän jälkeläisiään? Ehkäpä olemmekin ja toivottavasti löydämme tähän vastausta syksyllä 2009 aloitetulla DNA-selvityksellä.

 Aaro Lappalainen- Eero Järrnefelt.jpg

Aaro Lappalainen Kuopion Julkulanniemeltä taiteilija Eero Järnefeltin piirtämänä 1800-luvun lopulla. Eero Järnefelt maalasi paljon tauluja Pohjois-Savon kansan elämästä. Kuvan teksti kertoo sen esittävän "Talonpoikaa Pohjois-Savosta". Juhani Ruotsalainen Siilinjärveltä on tutkinut Aaron sukua ja todennut tämän polveutuvan Leppävirran Saijanlahdessa v. 1690 syntyneestä Antti Antinpoika Lappalaisesta.

Tämä kuva on ollut myynnissä mm. Stockmannilla Helsingissä (kuva on kirjasta Sutelan ja Lukkarilan Lappalaisten vaiheita).

 

 
ETUSIVU
- Myytäviä tuotteita
- Lomakkeet
- Seuran lehti
- Ajankohtaista
SUKUSEURA
- Seuran historia
- Jäsenyys
- Säännöt
- Vaakuna
- Hallitus
- Sukuseuran arkisto
LAPPALAISET
- Nimen historia
- Geneettiset sukuhaarat
- Asuinpaikat
- Muistomerkit
- Nykyiset asuinpaikat
TIEDOTUS
- Ajankohtaista
- Tapahtumat
- Kuvagalleria
SUKUTUTKIMUS
- Sukututkimuksesta
- Sukututkijoista
- Geenitutkimuksesta
- Muita tietolähteitä
YHTEYSTIEDOT
- Seuran yhteystiedot
LINKIT
- Sukututkimus
- Muuta kiinnostavaa