Sukuseura Suomen Lappalaiset ry:n jäsenyys

Sukuseuran jäsenyys on määritelty sukuseuran säännöissä.

Varsinaiseksi jäseneksi, jota jäljempänä kutsutaan jäseneksi, voi liittyä jokainen 18-vuotta täyttänyt henkilö, joka isän tai äidin suvun
puolelta kuuluu johonkin Lappalainen-sukuun, tai joka on liittynyt Lappalainen-sukuun avio-/avoliiton kautta.

Perhejäseneksi voi liittyä jäsenen puoliso, sekä jäsenen 18-vuotta täyttänyt lapsi, joka asuu jäsenen kanssa samassa osoitteessa.

Nuorisojäseneksi voi liittyä jäsenen alle 18-vuotias lapsi. Nuorisojäseneltä ei peritä jäsenmaksua. Nuorisojäsenellä ei ole äänioikeutta sukuseuran kokouksissa.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä oikeustoimikelpoinen yhteisö. Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta sukuseuran kokouksissa.

Sukuseuran jäsenet hyväksyy sukuseuran hallitus.

Jäsenmaksuperusteet ja jäsenmaksut

Sukuseurassa ei ole liittymismaksua. Seuran jäseniltä peritään vain jäsenmaksu. Jäsenmaksuperusteet määräytyvät jäsenyysmuodon mukaisesti, ja ne ovat;
1 = Jäsen, 50 € toimikaudelta (toimikausi on Sukukokouksien väli, eli 3-vuotta)
2 = Ainaisjäsen, kertasuorituksena 10 kertainen toimikausimaksu
3 = Perhejäsen, 20 € toimikaudelta

Em. jäsenmaksut ovat toimikaudelle vv. 2015 - 2018.

Sukuseuran toimittama posti lähetetään jäsenen osoitteeseen.

Jäsenyydenhaku käytännössä

Jäsenyyttä haetaan jäsenhakemuksella tai antamalla muulla tavoin kirjallisesti jäsenhakemuksessa pyydetyt tiedot. Jäsenhakemus on saatavilla sukuseuran verkkosivulta.

Jäsenhakemus: jasenhakemus.pdf

Jäsenhakemuksen voi myös tilata sukuseuran puheenjohtajalta tai jäsenrekisterin pitäjältä Esa Lappalaiselta. Jäsenhakemuksen voi täyttää tekstinkäsittelyohjelmalla, tai tulostaa se printterillä paperille ja täyttää se sitten paperimuotoisena.

Kannatusjäsen voi hakea jäsenyyttä vapaamuotoisella jäsenhakemuksella, jossa tulee ilmoittaa hakijan yhteystiedot.

Täytetty jäsenhakemus tulee toimittaa sukuseuran puheenjohtajalle sähköpostina tai kirjepostina.
Sen jälkeen kun sukuseuran hallitus on hyväksynyt jäsenyyden hakijan sukuseuran jäseneksi, niin lähetetään jäsenelle viitenumerolla varustetun jäsenmaksulaskun. Sukuseuran jäsenyyden edellytyksenä on että jäsen on maksanut jäsenmaksun sukuseuran tilille.

Uusien jäsenien nimet julkaistaan sukuseuran jäsenjulkaisussa.

Sukuseuran jäsen saa sukuseurasta mm.
•  opastusta tai apua sukututkimuksessa
•  voi osallistua seuran yhteisiin tilaisuuksiin
•  jäsenjulkaisun, joka ilmestyy kaksi - kolme kertaa vuodessa
•  on tervetullut osallistumaan muutenkin seuran toimintaan

Jäsenrekisterin ylläpitäjä on:

  • Esa Lappalainen (Ks. Yhteystiedot)

Jäsenen osoitteen- tai nimenmuutosilmoitukset
pyydämme toimittamaan jäsenrekisterin ylläpitäjälle.

 
ETUSIVU
- Myytäviä tuotteita
- Lomakkeet
- Seuran lehti
- Ajankohtaista
SUKUSEURA
- Seuran historia
- Jäsenyys
- Säännöt
- Vaakuna
- Hallitus
- Sukuseuran arkisto
LAPPALAISET
- Nimen historia
- Geneettiset sukuhaarat
- Asuinpaikat
- Muistomerkit
- Nykyiset asuinpaikat
TIEDOTUS
- Ajankohtaista
- Tapahtumat
- Kuvagalleria
SUKUTUTKIMUS
- Sukututkimuksesta
- Sukututkijoista
- Geenitutkimuksesta
- Muita tietolähteitä
YHTEYSTIEDOT
- Seuran yhteystiedot
LINKIT
- Sukututkimus
- Muuta kiinnostavaa